Tibber AB:s (”Tibber”) avtalsvillkor för privatkunder

Om Tibber och våra priser

 1. Elpriset baseras på Tibbers inköpspris, vilket är detsamma som vårt faktiska inköpspris för el under aktuell kalendermånad och i aktuellt elområde samt elcertifikat. I inköpspriset ingår kostnad för elhandel, transaktioner, ursprungsmärkning, balanskraft och avgifter till Svenska Kraftnät.
 2. Tibber har en månadskostnad på 39 kr inklusive moms.
 3. Avtalet löper tillsvidare och du kan säga upp avtalet via vår app eller kundservice. Både du som kund och Tibber har möjlighet säga upp avtalet med 14 dagars uppsägningstid.

Dina rättigheter och vad Tibber får lov att göra

 1. Vid tecknade av avtal ger du Tibber fullmakt att:
  1. genomföra inköp och eventuellt försäljning av effekt och volym av elektricitet åt dig till bästa möjliga pris på öppna marknader, genom avtal direkt med elproducenter eller grossistleverantörer av el.
  2. att hämta uppgifter om ditt elnätsabonnemang, historiska mätvärden avseende förbrukning och/eller produktion av el från din nätägare samt begära timmätning från din elmätare.
  3. att hämta uppgifter om bindningstid och uppsägningstid från din elleverantör samt säga upp ditt befintliga elavtal efter eventuell bindningstid och/eller uppsägningstid.
 2. Om du flyttar från angiven leveransadress avslutas avtalet från och med flyttdagen utan kostnad. Du har rätt att flytta med ditt avtal till din nya adress. Tibber ska meddelas om flytt senast två veckor innan inflyttning. Du har betalningsansvar för förbrukning på dina gamla leveransadress så länge inte flyttanmälan är gjord.
 3. På www.tibber.se finns information om dina rättigheter, hur du går tillväga för att lämna klagomål samt information om oberoende användarrådgivning. I appen kan du få råd om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder och jämförelseprofiler. Där finns också information om vilka organ du kan vända dig till för information och tvistlösning. Du kan även kontakta vår kundtjänst för att få denna information.

Detta gäller när vi levererar Tibber

 1. Detta avtal gäller endast för privatpersoner.
 2. Utöver vad som nämns i detta avtal gäller elbranschens allmänna avtalsvillkor EL2012K. Vid motstridighet mellan detta avtal och elbranschens allmänna avtalsvillkor ska bestämmelserna i detta avtal äga företräde.
 3. Sedvanlig kreditprövning kan komma att ske. Om du inte blir godkänd enligt vår kreditpolicy, träder avtalet inte i kraft.
 4. Leveransen från Tibber startar på den tidspunkt som bekräftas vid uppstart, vanligtvis 2-3 veckor om inte uppgifter måste hämtas från ditt nätbolag eller din gamla elleverantör.
 5. Tibber ansvarar inte för förseningar vid leveransstart som beror på bristfällig eller felaktig information från kunden.
 6. Priser är inklusive mervärdesskatt om inget annat anges.
 7. Tibber förbehåller sig rätten om ändringar av villkor och priser på grund av exempelvis ändringar av offentliga avgifter eller andra förändringar eller regleringar som omfattas av elmarknaden.
 8. Tibber äger rätt att ändra dessa avtalsvillkor genom underrättelse till kunden minst 14 dagar före ikraftträdandet. Sådan underrättelse ska ske genom ett meddelande via app och/eller e-post till dig.
 9. Vi debiterar dig enligt verkligt avlästa mätarställningar som vi erhåller från ditt nätbolag. I de fall vi saknar en verkligt avläst mätarställning så estimerar vi en mätarställning baserad på din historiska förbrukning.

Försäljning av överskott från solceller

 1. Om du har egen produktion från solceller på ditt hem kan Tibber sälja överskottet till andra Tibber-kunder. Ersättningen följer priset på Nord Pool Spot per timme i aktuellt elområde. Historiska avtal, inklusive Solarset kan ha andra övre gränser samt ersättningsnivåer.
 2. Tibber kan köpa dina elcertifikat och ursprungsgarantier till gällande marknadspris. Källa till marknadspriset är oberoende mäklare av elcertifikat och ursprungsgarantier.
 3. Om du inte får elcertifikat och ursprungsgarantier för din solproduktion kan Tibber hjälpa dig att få extra ersättning genom att för din räkning ansöka om elcertifikat och ursprungsgarantier från Energimyndigheten.

Hur vi hanterar detta med betalning

 1. Din faktura skickas ut minst 15 dagar innan den förfaller till betalning. Det innebär att elbranschens allmänna avtalsvillkor i detta avseende inte gäller. Betalning kan ske via bankgiro, autogiro eller e-faktura.
 2. Om en faktura är obetald vid förfallodatumet så kan en påminnelsefaktura skickas per e-post eller sms. Om betalningspåminnelsen ej betalas kan ärendet skickas vidare till ett inkassobolag. Tibber har rätt att fordra ränta enligt räntelagen från fakturans förfallodagen samt begära ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas kostnader för betalningspåminnelse samt kostnader för verkställighet av betalning eller annan förpliktelse.
 3. Om betalning inte sker när ärendet har skickats vidare till inkasso har Tibber rätt att omedelbart säga upp avtalet.

Om du skulle ångra dig

 1. Vi tillämpar 14 dagars ångerrätt från den dag du fått en bekräftelse på avtalet som innehåller information om ångerrätten i enlighet med lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Hur vi behandlar dina personuppgifter

 1. Tibber är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi behandlar. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår policy för personuppgifter och integritet som du kan hitta på www.tibber.com.

PDF

Giltigt from 2019-05-07